ИННОВАЦЫН ЭКОСИСТЕМ

Инновацын эко систем нь их дээд сургуулиуд, бизнесийн бойжуулагчид, хурдасгагчид, хөрөнгө оруулагчид, зах зээл, тэдгээрийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, инновацын үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах таатай орчин бүхий цогцолбор юм.

Танилцуулга