Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран Элсэлтийн шалгалтын зөвлөмж 10 хичээлийг бэлтгэлээ

3

Монгол Улсын Их сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран Элсэлтийн шалгалтын  зөвлөмж 10 хичээлийг бэлтгэснийг хүлээн авна уу. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ